Information till knallarna

Platsansökan

Platsansökan skickas skriftligen till Annelunds IF

Adress:
Annelunds IF
Skolvägen 8
524 42 LJUNG

eller via e-post till morlandamarknad@gmail.com.

Vid anmälan ange:

  • Företagets namn & adress
  • Kontaktperson
  • Organisations-/personnummer
  • Mobilnummer
  • E-post
  • Ev. TOMER-nr
  • Varusortiment
  • Platsstorlek (3, 6, 9 eller 12 m)
  • Om el önskas ska detta anges (el ingår inte i platshyran)
  • Meddela även om ni önskar ha bilen bakom marknadsplatsen (kan ej garanteras på alla platser)

Alla ansökningar som beviljats besvaras per brev eller e-post med faktura (där platsnr och sista betalningsdag anges) samt ordningsregler.

Tilldelad plats är definitivt bokad när betalningen har kommit oss tillhanda.
Om betalning inte har inkommit angiven sista betaldag förbehåller vi oss rätten att överlåta platsen till annan knalle.

Genom inbetalning av platshyran har ni samtidigt godkänt marknadens ordningsregler.

Övrig information

Knallar som deltog 2018 har förtur och får i maj 2019 en skriftlig inbjudan.

All fika- och matservering är utarrenderad med ensamrätt.

Försäljning av abonnemangstjänster t ex telecom är inte tillåtet.

Politisk och religiös propaganda får heller inte förekomma.

Vi eftersträvar att få en så varierad marknad som möjligt och förbehåller oss rätten att begränsa antalet knallar med liknande sortiment.

Försäljning av annat sortiment än det som angivits vid ansökan godkänns inte.

Kontakt

Telefon: 072-022 58 02 (kl. 10-14)

Mail: morlandamarknad@gmail.com

Hemsida: www.morlandamarknad.com